<code id="khwxy"><nav id="khwxy"><cite id="khwxy"></cite></nav></code>
<ins id="khwxy"><option id="khwxy"><optgroup id="khwxy"></optgroup></option></ins>

<tr id="khwxy"></tr>
<ins id="khwxy"><acronym id="khwxy"></acronym></ins><code id="khwxy"></code><mark id="khwxy"><nobr id="khwxy"></nobr></mark>

  1. <sup id="khwxy"></sup>
   <tr id="khwxy"></tr><output id="khwxy"><track id="khwxy"><delect id="khwxy"></delect></track></output>
     <sup id="khwxy"></sup>

     CBB21金屬膜電容器

     您的位置:首頁 - 產品展示
     類別 型號 圖片 腳距(mm) 電壓(V) 容量 容差 材料
     CBB21 CBB21-250V-394J CBB21-250V-394J薄膜電容 20 250 0.39 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-334J CBB21-250V-334J薄膜電容 15 250 0.33 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-274J CBB21-250V-274J薄膜電容 15 250 0.27 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-224J CBB21-250V-224J薄膜電容 15 250 0.22 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-184J CBB21-250V-184J薄膜電容 15 250 0.18 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-154J CBB21-250V-154J薄膜電容 15 250 0.15 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-124J CBB21-250V-124J薄膜電容 10 250 0.12 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-104J CBB21-250V-104J薄膜電容 10 250 0.1 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-823J CBB21-250V-823J薄膜電容 7.5 250 0.082 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-683J CBB21-250V-683J薄膜電容 7.5 250 0.068 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-563J CBB21-250V-563J薄膜電容 7.5 250 0.056 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-473J CBB21-250V-473J薄膜電容 7.5 250 0.047 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-393J CBB21-250V-393J薄膜電容 7.5 250 0.039 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-333J CBB21-250V-333J薄膜電容 7.5 250 0.033 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-273J CBB21-250V-273J薄膜電容 7.5 250 0.027 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-223J CBB21-250V-223J薄膜電容 7.5 250 0.022 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-183J CBB21-250V-183J薄膜電容 7.5 250 0.018 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-153J CBB21-250V-153J薄膜電容 7.5 250 0.015 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-123J CBB21-250V-123J薄膜電容 7.5 250 0.012 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-103J CBB21-250V-103J薄膜電容 7.5 250 0.01 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-335J CBB21-100V-335J薄膜電容 27.5 100 1.3 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-305J CBB21-100V-305J薄膜電容 27.5 100 3 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-225J CBB21-100V-225J薄膜電容 27.5 100 2.2 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-205J CBB21-100V-205J薄膜電容 27.5 100 2 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-155J CBB21-100V-155J薄膜電容 20 100 1.5 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-125J CBB21-100V-125J薄膜電容 20 100 1.2 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-105J CBB21-100V-105J薄膜電容 20 100 1 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-684J CBB21-100V-684J薄膜電容 15 100 0.68 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-474J CBB21-100V-474J薄膜電容 15 100 0.47 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-394J CBB21-100V-394J薄膜電容 15 100 0.39 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-334J CBB21-100V-334J薄膜電容 15 100 0.33 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-274J CBB21-100V-274J薄膜電容 10 100 0.27 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-224J CBB21-100V-224J薄膜電容 10 100 0.22 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-154J CBB21-100V-154J薄膜電容 10 100 0.15 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-104J CBB21-100V-104J薄膜電容 7.5 100 0.1 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-823J CBB21-100V-823J薄膜電容 7.5 100 0.082 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-683J CBB21-100V-683J薄膜電容 7.5 100 0.068 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-563J CBB21-100V-563J薄膜電容 7.5 100 0.056 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-473J CBB21-100V-473J薄膜電容 7.5 100 0.047 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-333J CBB21-100V-333J薄膜電容 7.5 100 0.033 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-273J CBB21-100V-273J薄膜電容 7.5 100 0.027 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-183J CBB21-100V-183J薄膜電容 7.5 100 0.018 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-153J CBB21-100V-153J薄膜電容 7.5 100 0.015 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-100V-103J CBB21-100V-103J薄膜電容 7.5 100 0.01 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-684J CBB21-630V-684J薄膜電容 27.5 630 0.68 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-474J CBB21-630V-474J薄膜電容 27.5 630 0.47 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-394J CBB21-630V-394J薄膜電容 27.5 630 0.39 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-334J CBB21-630V-334J薄膜電容 27.5 630 0.33 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-274J CBB21-630V-274J薄膜電容 27.5 630 0.27 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-224J CBB21-630V-224J薄膜電容 27.5 630 0.22 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-154J CBB21-630V-154J薄膜電容 20 630 0.15 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-104J CBB21-630V-104J薄膜電容 20 630 0.1 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-823J CBB21-630V-823J薄膜電容 20 630 0.082 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-683J CBB21-630V-683J薄膜電容 20 630 0.068 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-563J CBB21-630V-563J薄膜電容 15 630 0.056 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-473J CBB21-630V-473J薄膜電容 15 630 0.047 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-333J CBB21-630V-333J薄膜電容 15 630 0.033 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-273J CBB21-630V-273J薄膜電容 15 630 0.027 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-183J CBB21-630V-183J薄膜電容 10 630 0.018 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-153J CBB21-630V-153J薄膜電容 10 630 0.015 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-630V-103J CBB21-630V-103J薄膜電容 10 630 0.01 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-105J CBB21-400V-105J薄膜電容 25 400 1 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-824J CBB21-400V-824J薄膜電容 25 400 0.82 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-684J CBB21-400V-684J薄膜電容 25 400 0.68 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-564J CBB21-400V-564J薄膜電容 25 400 0.56 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-474J CBB21-400V-474J薄膜電容 20 400 0.47 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-394J CBB21-400V-394J薄膜電容 20 400 0.39 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-334J CBB21-400V-334J薄膜電容 20 400 0.33 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-274J CBB21-400V-274J薄膜電容 20 400 0.27 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-224J CBB21-400V-224J薄膜電容 20 400 0.22 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-184J CBB21-400V-184J薄膜電容 15 400 0.18 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-154J CBB21-400V-154J薄膜電容 15 400 0.15 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-124J CBB21-400V-124J薄膜電容 15 400 0.12 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-104J CBB21-400V-104J薄膜電容 15 400 0.1 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-823J CBB21-400V-823J薄膜電容 15 400 0.082 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-683J CBB21-400V-683J薄膜電容 15 400 0.068 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-563J CBB21-400V-563J薄膜電容 10 400 0.056 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-473J CBB21-400V-473J薄膜電容 10 400 0.047 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-393J CBB21-400V-393J薄膜電容 10 400 0.039 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-333J CBB21-400V-333J薄膜電容 10 400 0.033 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-273J CBB21-400V-273J薄膜電容 10 400 0.027 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-223J CBB21-400V-223J薄膜電容 10 400 0.022 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-183J CBB21-400V-183J薄膜電容 7.5 400 0.018 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-153J CBB21-400V-153J薄膜電容 7.5 400 0.015 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-123J CBB21-400V-123J薄膜電容 7.5 400 0.012 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-400V-103J CBB21-400V-103J薄膜電容 7.5 400 0.01 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-335J CBB21-250V-335J薄膜電容 25 250 3.3 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-305J CBB21-250V-305J薄膜電容 25 250 3 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-225J CBB21-250V-225J薄膜電容 25 250 2.2 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-205J CBB21-250V-205J薄膜電容 25 250 2 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-185J CBB21-250V-185J薄膜電容 25 250 1.8 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-155J CBB21-250V-155J薄膜電容 25 250 1.5 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-125J CBB21-250V-125J薄膜電容 25 250 1.2 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-105J CBB21-250V-105J薄膜電容 25 250 1 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-824J CBB21-250V-824J薄膜電容 25 250 0.82 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-684J CBB21-250V-684J薄膜電容 25 250 0.68 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-564J CBB21-250V-564J薄膜電容 20 250 0.56 5% 聚丙烯
     CBB21 CBB21-250V-474J CBB21-250V-474J薄膜電容 20 250 0.17 5% 聚丙烯

     98條記錄 頁次:1/1 每頁:180條記錄

      1 

     返回頂部

     十七岁完整版在线观看